©  2011 AXE s.r.o. Všetky práva vyhradené.
KVH lepené vrstvené hranoly
Použitie: strešné konštrukcie, nosníky pohľadové strešné hranoly, konštrukcia stien, stavby mostov,   zimné záhrady
Zloženie: smrek, cinkovaný vrstvene lepený, hobľovaný, so zrazenými hranami
Kvalita: podľa triedenia S100. Rozlišuje sa priemyslová a pohľadová kvalita.
Povrch: hrany hobľované zo všetkých strán
KVH masívne konštrukčné drevo
KVH je stavebné rezané drevo z ihličnanov. Je to produkt so sledovanou kvalitou a jasne definovanými vlastnosťami. Vyrába sa v dvoch kvalitách – pohľadová a nepohľadová. KVH sa používajú na konštrukcie, ktorých priečny rez je meraný podľa nosnosti. Preto sa triedia podľa normy DIN 4074-1, triedenie ihličnanov podľa nosnosti. Vlhkosť dreva KVH je 15% (+ - 2%). KVH je vyrábané metódou nekonečného vlysu. Klinové spojenia sú prípustné pre obe kvality. Klinový spoj pri KVH neoslabuje priečny rez a nemusí byť preto zohľadňovaný pri pnutí.
Použitie: stavebné drevo, rámové a strešné konštrukcie
Zloženie: smrek cinkovaný, nie je vrstene lepený, hobľovaný, vysušený
Kvalita: nepohľadová
Povrch: štvrťstranne čisto hobľovaný, zrazené hrany
Lepenie: melaminové lepidlo odolné proti poveternostným vplyvom